Tuula Kukkohovi

Psykoterapian erikoispsykologi, PsL, integratiivinen psykoterapeutti


tuula.kukkohovi@terapiatilakoto.fi


 • Lyhyt ja pitkä yksilöpsykoterapia 
 • Videovälitteinen psykoterapia
 • Kela-pätevyys (aikuiset)

Minusta:

Minulla on pitkä työkokemus ja olen työssäni tottunut kohtaamaan hyvin monenlaisia ongelmatilanteita. Työskentelyotteeni on aktiivinen. Ohjaan eteenpäin kysellen ja jaan ajatuksiani. Tavoitteeni on, että yhteistyöilmapiiri välillämme on rento ja avoin. Haluan, että tapaamisistamme on sinulle oikeasti hyötyä, joten pidän keskustelumme käytännönläheisenä ja tavoitteisiisi orientoituneena. Olipa kyseessä pitkäaikainen ongelma tai äkillinen pulmatilanne, haluan auttaa uusien näkökulmien ja ratkaisuvaihtoehtojen etsimisessä. Itseymmärryksen ja -myötätunnon lisääntymisen lisäksi tarvitaan usein myös uusien ajattelu- ja toimintatapojen opettelua.

Integratiivisena psykoterapeuttina käytän erilaisia menetelmiä tarpeen mukaan. Jatkokoulutuksissani olen perehtynyt erityisesti kognitiivisiin sekä kognitiivis-behavioraalisiin lähestymistapoihin (mm. dialektinen käyttäytymisterapia). Käytän myös psykofyysisen, myötätuntokeskeisen sekä hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiä. Keskustelun lisäksi voimme tehdä tarvittaessa erilaisia harjoituksia ja voit halutessasi saada myös sopivia kotitehtäviä tehostamaan hoitoa ja löytöjesi siirtämistä arkeen. Kaiken kaikkiaan tarjoan mutkatonta ja käytännönläheistä yhteistyötä. 

Työkokemus:

Psykoterapiatila Koto Oy, ammatinharjoittaja (psykologi, psykoterapeutti) 2020-

Lyhytterapiatalo Shortum Oy, ammatinharjoittaja (psykologi, psykoterapeutti) 2017-2020

HUS, Leppävaaran psykiatrian poliklinikka, psykologi 2010-2020, Mielenterveystalon nettiterapeutti 2012-2022

HUS, Espoon keskuksen psykiatrian poliklinikka, psykologi 2003-2010, DKT-hoito-ohjelma, yksilöterapeutti ja ryhmänohjaaja 2006-2020

HUS, Tapiolan psykiatrian poliklinikka, psykologi 1998-2000

HUS, Leppävaaran psykiatrian poliklinikka, psykologi 1997

SSHP, Harjavallan sairaala, akuutti-, kuntoutus- ja päiväosastojen psykologi 1995-1996

SSHP, Rauman mielenterveyskeskus, akuutti- ja päiväosastojen psykologi 1993-1994

Työterveyslaitos, psykologian osasto, työpsykologian jaoksen assistentti 1991-1993

Lisäkoulutus:

 • Myötätuntokeskeisen psykoterapian menetelmiä 2023-

 • Asahi Health -menetelmän ohjaaja 2022

 • Psykofyysisen psykoterapian perusteet  2019-2021

 • Kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmäkoulutus altistushoidoista 2019

 • Lyhytterapeuttinen työote 2017

 • Dialektisen käyttäytymisterapian jatkokoulutuksia 2014-2018

 • Dialektisen käyttäytymisterapian peruskoulutus 2012-2013

 • Kognitiivinen ja käyttäytymisterapeuttinen työskentelyote 2010-2011