Tiina Saarinen

Psykologi, PsM, kognitiivis-integratiivinen psykoterapeutti


tiina.saarinen@terapiatilakoto.fi
 

 • Lyhyt ja pitkä yksilöpsykoterapia (sekä läsnä- että etäkäynnit)
 • Kela-pätevyys (yli 16-vuotiaat ja aikuiset)
 • HUS Palse palveluntuottaja (20x lyhytpsykoterapia, huom. jakson jälkeen ei mahdollisuutta jatkotyöskentelylle)
 • Psykoterapia vakuutusyhtiön tai työterveyshuollon maksusitoumuksella
 • Työnohjaus psykologeille, psykoterapeuteille sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille
 • Psykoterapian vastaanottoajat klo 9-15 välillä
 • Ajantasainen hinnasto sisältäen tapaamisten peruutusehdot ladattavissa alta:

Minusta:

Olet tervetullut vastaanotolleni juuri sellaisena kuin olet. Monipuolisen koulutustaustani, työkokemukseni ja luontaisen uteliaisuuteni kautta minulla on laaja-alaisesti tietoa ihmismielestä, kehosta ja käyttäytymisestä sekä ymmärrystä asioiden monimuotoisuudelle ja yksilöllisyydelle. Olen helposti lähestyttävä, lämmin ja joustava. Työskentelyssäni korostan hyvän yhteistyösuhteen tärkeyttä, tutkivaa työotetta ja yhteistä tilanteen hahmottamista, uskallusta pysähtyä asioiden äärelle sekä aktiivista työskentelyä kohti yhdessä määriteltyjä tavoitteita.

Opiskelen paraikaa kognitiivisen psykoterapian kouluttajaksi ja syvennän kliinistä osaamistani tunnekeskeisen työskentelyn saralla. 

Työkokemus:

Yksityisenä ammatinharjoittajana (psykologi, psykoterapeutti) Terapiatila Kodossa vuodesta 2020 ja Lyhytterapiatalo Shortumissa 2018-2020

Kliinisenä tuntiopettajana Helsingin yliopiston psykologian koulutusohjelmissa vuodesta 2006

Perusterveydenhuollossa alle kouluikäisten lasten, heidän vanhempiensa ja raskausvaiheessa olevien äitien psykologina 2012-2019

Psykologina aikuispsykiatriassa: psykiatrisessa sairaalassa 2005, psykiatrian poliklinikalla ja päiväsairaalassa 2011-2012

Koulupsykologina alakouluissa ja yläkoulussa 2005-2007

Fysioterapeuttina yksityisellä ja sairaalassa jaksottain 2000-2004

Koulutus:

Psykologian maisteri, psykologi, Helsingin yliopisto 2001-2005

Kognitiivis-integratiivinen psykoterapeutti, Helsingin yliopisto 2015-2018

Kognitiivisen psykoterapian kouluttajakoulutuksessa, Helsingin yliopisto 2023-2026

Fysioterapeutti (AMK) 1996-1999

Lisäkoulutus:

 • Emotion-Focused Therapy Training Level One and Two (isEFT approved) / Tunnekeskeisen psykoterapian tasot 1 ja 2 2023 
 • Kognitiivisen hypnoterapian menetelmäkoulutus 2022-2023
 • Vakavasti traumatisoituneen ja dissosiaatiohäiriöisen potilaan psykoterapian erityispiirteet -koulutus 2020
 • See Far CBT -menetelmäkoulutus traumojen työstämiseen 2019
 • Intermediate Theraplay Practioner 2017-2019
 • Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus 2014-2015
 • IPT-perustaso (interpersonaalinen psykoterapia) 2014
 • Ihmeelliset vuodet ryhmänohjaajakoulutus 2012
 • Lisäksi lukuisia muita ammatillisia lyhyempiä täydennyskoulutuspäiviä - pidän yllä ammattitaitoani osallistumalla säännöllisesti alan koulutuksiin.

Alta voit ladata luettavaksesi seuraavat lain edellyttämät dokumentit: 

 •  Potilasrekisterin tietosuojaseloste
 • Kanta-informointi
 • Omavalvontasuunnitelma