Tiina Saarinen

Psykologi, PsM, kognitiivis-intergratiivinen psykoterapeutti


tiina.saarinen@terapiatilakoto.fi


  • Asiakaspaikkani psykoterapiaan ovat toistaiseksi täynnä. 
  • Lyhyt ja pitkä yksilöpsykoterapia
  • Videovälitteinen psykoterapia
  • Kela-pätevyys (yli 16-vuotiaat ja aikuiset)
  • Työnohjaus psykologeille sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille 
  • Vastaanottoajat klo 9-15 välillä

Minusta:

Olet tervetullut vastaanotolleni juuri sellaisena kuin olet. Monipuolisen koulutustaustani, työkokemukseni ja luontaisen uteliaisuuteni kautta minulla on laaja-alaisesti tietoa ihmismielestä, kehosta ja käyttäytymisestä mutta myös ymmärrystä ja nöyryyttä asioiden monimuotoisuudelle ja yksilöllisyydelle. Olen helposti lähestyttävä, lämmin ja joustava. Työskentelyssäni korostan hyvän yhteistyösuhteen tärkeyttä, tutkivaa työotetta ja yhteistä tilanteen hahmottamista, uskallusta pysähtyä asioiden äärelle sekä aktiivista työskentelyä kohti yhdessä määriteltyjä tavoitteita.

Työkokemus:

Yksityisenä ammatinharjoittajana (psykologi, psykoterapeutti) Terapiatila Kodossa 2020- ja Lyhytterapiatalo Shortumissa 2018-2020

Kliinisenä tuntiopettajana Helsingin yliopiston psykologian laitoksella vuodesta 2006

Perusterveydenhuollossa alle kouluikäisten lasten, heidän vanhempiensa ja raskausvaiheessa olevien äitien psykologina 2012-2019

Psykologina aikuispsykiatriassa: psykiatrisessa sairaalassa 2005, psykiatrian poliklinikalla ja päiväsairaalassa 2011-2012

Koulupsykologina alakouluissa ja yläkoulussa 2005-2007

Fysioterapeuttina yksityisellä ja sairaalassa jaksottain 2000-2004

Koulutus:

Psykologian maisteri, psykologi, Helsingin yliopisto 2001-2005

Kognitiivis-integratiivinen psykoterapeutti, Helsingin yliopisto 2015-2018

Fysioterapeutti (AMK) 1996-1999

Lisäkoulutus:

Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus 2014-2015, Intermediate Theraplay Practioner 2017-2019, Vakavasti traumatisoituneen ja dissosiaatiohäiriöisen potilaan psykoterapian erityispiirteet -koulutus 2020, See Far CBT -menetelmäkoulutus traumojen työstämiseen 2019, Ihmeelliset vuodet ryhmänohjaajakoulutus 2012, IPT-perustaso (interpersonaalinen psykoterapia) 2014. Lisäksi lukuisia muita ammatillisia lyhyempiä täydennyskoulutuspäiviä - pidän yllä ammattitaitoani osallistumalla säännöllisesti alan koulutuksiin.