Paula Rintatalo

Psykologi, PsM, kognitiivis-intergratiivinen psykoterapeutti


paula.rintatalo@terapiatilakoto.fi


  • Asiakaspaikkani ovat toistaiseksi täynnä
  • Lyhyt ja pitkä yksilöpsykoterapia
  • Videovälitteinen psykoterapia
  • Kela-pätevyys (aikuiset)
  • Ostopalvelusopimuspsykoterapia (esim. HUS)

Minusta:

Olen aina ollut kiinnostunut pohtimaan ja hankkimaan tietoa siitä, miten ihmisestä tulee se, kuka hän on ja miten kunkin ihmisen mielekäs elämän polku ja psyykkinen hyvinvointi rakentuvat yksilöllisesti, lähisuhteissa ja osana lähiyhteisöjä. Tämän tyyppinen mielenkiinto on ohjannut minut psykologin ja psykoterapeutin ammattiin.

Psykoterapeuttina minulle on tärkeää luoda vastaanotolleni sellainen tila, jossa asiakkaan on turvallista pysähtyä hänelle tärkeiden asioiden äärelle. Terapian alkuvaiheessa pyrin jäsentelemään yhdessä asiakkaan kanssa hänen tilannettaan, huolen aiheita, psyykkistä oiretta tai pulmaa. Jäsentely itsessään tuo usein jo ymmärrystä tilanteeseen, mutta auttaa myös määrittelemään terapian sisältöä ja suuntaa tarkoituksenmukaisesti.

Psykoterapiasuuntaukseni on kognitiivinen, mutta hyödynnän myös mm. myötätuntokeskeisen terapian, skeematerapian ja hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiä. Terapeuttina olen rauhallinen, hyväksyvä ja myötäelävä.

Työkokemus:

Yksityisenä ammatinharjoittajana (psykologi, psykoterapeutti) Terapiatila Kodossa 2020- ja Lyhytterapiatalo Shortumissa 2019-2020.

Alle kouluikäisten lasten, heidän vanhempiensa ja raskausvaiheessa olevien äitien psykologina perusterveydenhuollossa 2011-2019.

Lisäksi olen toiminut koulupsykologina alakouluissa (2010-2011), psykologina perheneuvolassa (2010) ja psykologiharjoittelijana nuorisopsykiatrian poliklinikalla erikoissairaanhoidossa (2009).

Minulla on myös useiden vuosien työkokemus diakonia- ja sosiaalialalta (1998-2008).

Lisäkoulutus:

Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus (käynnissä) 2020-.

See Far CBT -menetelmäkoulutus traumojen työstämiseen 2019

Lyhytterapeuttisen työskentelyn perustaidot 2019

Diakoni-sosiaaliohjaaja 1993-1997