Paula Rintatalo

Psykologi, PsM, kognitiivis-intergratiivinen psykoterapeutti


paula.rintatalo@terapiatilakoto.fi


  • Lyhyt ja pitkä yksilöpsykoterapia
  • Videovälitteinen psykoterapia
  • Kela-pätevyys (aikuiset)
  • HUS Palse palveluntuottaja (20x lyhytpsykoterapia)

Minusta:

Olen aina ollut kiinnostunut pohtimaan ja hankkimaan tietoa siitä, miten ihmisestä tulee se, kuka hän on ja miten kunkin ihmisen mielekäs elämän polku ja psyykkinen hyvinvointi rakentuvat yksilöllisesti, lähisuhteissa ja osana lähiyhteisöjä. Tämän tyyppinen mielenkiinto on ohjannut minut psykologin ja psykoterapeutin ammattiin.

Psykoterapeuttina minulle on tärkeää luoda vastaanotolleni sellainen tila, jossa asiakkaan on turvallista pysähtyä hänelle tärkeiden asioiden äärelle. Psykoterapiasuuntaukseni on kognitiivinen, mutta hyödynnän myös mm. myötätuntokeskeisen terapian, skeematerapian ja hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiä. Terapeuttina olen rauhallinen, hyväksyvä ja myötäelävä.

Työkokemus:

Yksityisenä ammatinharjoittajana (psykologi, psykoterapeutti) Terapiatila Kodossa 2020- ja Lyhytterapiatalo Shortumissa 2019-2020.

Alle kouluikäisten lasten, heidän vanhempiensa ja raskausvaiheessa olevien äitien psykologina perusterveydenhuollossa 2011-2019.

Lisäksi olen toiminut koulupsykologina alakouluissa (2010-2011), psykologina perheneuvolassa (2010) ja psykologiharjoittelijana nuorisopsykiatrian poliklinikalla erikoissairaanhoidossa (2009).

Minulla on myös useiden vuosien työkokemus diakonia- ja sosiaalialalta (1998-2008).

Koulutus:

Psykologian maisteri, psykologi, Turun yliopisto 2005-2010

Kognitiivis-integratiivinen psykoterapeutti, Helsingin yliopisto 2015-2018

Kognitiivisen hypnoterapian menetelmäkoulutus 2022-2023

Psykofyysisen psykoterapian perusteet (30 op) 2020

Lyhytterapeuttisen työskentelyn perustaidot 2019

See Far CBT -menetelmäkoulutus traumojen työstämiseen 2019

Diakoni-sosiaaliohjaaja 1993-1997