Riikka Jatila

Psykologi, PsM, kognitiivis-analyyttinen kouluttajapsykoterapeutti


riikka.jatila@terapiatilakoto.fi

  

  • PAIKKATILANNE: Tilaa uusille asiakkaille
  • Lyhyt ja pitkä yksilöpsykoterapia (ei HUS-terapioita)
  • Kela-pätevyys (aikuiset)
  • Työskentelen suomen ja englannin kielellä
  • Videovälitteinen psykoterapia ja työnohjaus
  • Työnohjaus psykoterapeuteille, terveydenhuollon ammattihenkilöille, työyhteisöille
  • Allergisille tiedoksi, huoneessani on kaksi pientä koiraa

Minusta

Olen aidosti kiinnostunut asiakkaitteni tilanteista ja olet tervetullut vastaanotolleni juuri sellaisena kuin olet. Vahvuuksiani ovat läsnäoleva, avoin ja joustava asenne, sekä aito halu auttaa asiakasta kohti hyvinvointia, toimintakykyä ja ratkaisujen löytymistä. Työskentelytapani on tarkasti kuunteleva, asiakkaan tilanteeseen paneutuva ja vuorovaikutteinen.

Terapian alussa jäsennellään yhdessä tilannetta ja luodaan alustava hahmotus käsiteltävästä asiasta tai ongelmasta. Tämä hahmotus toimii pohjana terapian painopisteistä sopimiselle ja jatkotyöskentelylle. Tavoitteita tarkennetaan ja terapian edistymistä tarkastellaan yhdessä tarpeen mukaan.

Psykoterapia tuo helpotusta elämään, sillä se syventää ja eheyttää ihmisen kokemusta itsestään. Se antaa välineitä vaikeiden asioiden ja kokemusten jäsentelyyn. Jos ongelmia ja pahaa oloa pohti yksin, ne voivat tuntua ylitsepääsemättömiltä. Kun asioista uskaltautuu puhumaan ääneen turvallisessa ilmapiirissä koulutetun terapeutin kanssa, niihin voi syntyä ymmärtävämpi ja asiayhteyksiä huomioivampi suhde esim. itseä tuomitsevan tai lamauttavan ajattelutavan tilalle.

Kun aiemmin epämääräiseltä tuntuneeseen tunteeseen tai kokemukseen saavuttaa uutta ymmärrystä, kokemisen ja toiminnan vaihtoehdot lisääntyvät. Hankalat olotilat tai ihmissuhdepulmat alkavat yleensä vähitellen helpottua. Psykoterapia vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä, muutos ei tapahdu hetkessä. Keskusteluissa tuetaan asiakkaan omia voimavaroja ja selviytymisen keinoja, ja pohditaan uusiakin vaihtoehtoja näiden tueksi. Pyritään löytämään keinoja vaikuttaa niihin asioihin joihin on mahdollista saada aikaan muutosta, ja keinoja selviytyä niiden asioiden kanssa joihin ei voi vaikuttaa.

Lisätietoa minusta: https://riikkajatila.fi

Työkokemus

Olen työskennellyt ammatinvalintapsykologina 1995-1997, ammatillisessa kuntoutuksessa ja työkyvyn arvioinnissa 1997-2005 ja työterveyspsykologina 2005-2020. 2014 siirryin itsenäiseksi ammatinharjoittaja-psykoterapeutiksi.

Koulutus

BA in Behavioural Sciences, Macquarie University, Sydney Australia 1993

Psykologian maisteri (Tampereen Yliopisto) 1995

Kognitiivisen ryhmäpsykoterapian 1-vuotinen koulutus, 2000

Työterveyspsykologin erikoistumiskoulutus, 2006

Johdon ja esimiesten työnohjaajan koulutus, 2007

Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian koulutus YET, 2012

Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus, 2018

Kognitiivis-analyyttisen kouluttajapsykoterapeutin koulutus, 2019