Selma Gaily-Luoma

Psykologi, PsM (tohtorikoulutettava), pari- ja perhepsykoterapeutti, yksilöpsykoterapeuttikoulutuksessa 


selma.gaily-luoma@terapiatilakoto.fi


  • Koulutusvaiheen yksilöpsykoterapiat aikuisille (huom. ei Kela-asiakkaita)

  • Yksittäiset konsultaatiokäynnit ja lyhytpsykoterapiajaksot pareille

  • Vastaanotot perjantaipäivisin 

Minusta:

Työ mielenterveyden kysymysten parissa on minulle innostavaa ja syvästi merkityksellistä. Työskentelytyyliltäni olen lämmin ja aktiivinen, mutta tilaa antava. Vastaanotolla kutsun Sinut tutkimaan suhdettasi itseesi, Sinulle tärkeisiin ihmisiin ja kokemiisi ongelmiin sekä etsimään yhdessä uudenlaisia, hyvinvointia lisääviä tapoja olla näissä suhteissa. Vilpitön kiinnostukseni ainutkertaiseen kokemusmaailmaasi näkyy arvostavana, läsnäolevana vuorovaikutuksena.

Valmistuin 2020 voimavarakeskeiseksi perhe- ja paripsykoterapeutiksi ja jatkoin saman tien opintoja integratiivisessa yksilöpsykoterapiakoulutuksessa. Terapiatila Kodossa otan vastaan asiakkaita sekä koulutusvaiheen yksilöpsykoterapiaan että lyhyisiin (n. 3-10 käynnin) paripsykoterapioihin. Otan vastaan asiakkaita vain perjantaisin.

Lisätietoja minusta löydät kotisivuiltani osoitteesta mielenterveydeksi.fi.

Työkokemus:

Olen työskennellyt Helsingin kaupungin aikuisten mielenterveyspalveluissa vuodesta 2008. Minulla on monipuolinen kokemus vakavaa mielenterveyden kriisiä elävien ihmisten, parien ja perheiden kohtaamisesta niin avo- kuin sairaalahoidossa. Vuodesta 2018 olen lisäksi tehnyt osa-aikaisesti koulutusvaiheen pariterapioita Terapiatalo Soinnussa.

Koulutus: 

Integratiivinen aikuisten yksilöpsykoterapeuttikoulutus, 8/2020-, Helsingin yliopisto, valmistuminen 12/2023

Tohtorikoulutettava, 2017-, Jyväskylän yliopisto, Psykoterapian monitieteinen tohtoriohjelma

Voimavarakeskeinen perhe- ja paripsykoterapeutti 2016-2020, Jyväskylän yliopisto ja Dialogic Oy

Psykologian maisteri, 2003-2010 Helsingin yliopisto


Väitöskirjatutkimukseni kautta olen perehtynyt erityisesti itsemurhavaarassa olevien asiakkaiden kohtaamisen erityiskysymyksiin. Näissä teemoissa myös koulutan ja työnohjaan.

Lisäksi olen käynyt lyhyitä täydennyskoulutuksia liittyen mm. tunne-elämän epävakauteen, dialektiseen käyttäytymisterapiaan ja traumaperäiseen oireiluun.