Janna Hujanen

Psykologi, PsM, integratiivisessa yksilöpsykoterapeuttikoulutuksessa 


hujanen.janna@gmail.com


  • Koulutusvaiheen yksilöpsykoterapiat aikuisille (huom. ei Kela-asiakkaita)
  • Työskentelen suomen ja englannin kielellä
  • Vastaanotot keskiviikkoiltaisin
  • Mahdollisuus myös videovälitteisiin tapaamisiin 

Minusta:

Tervetuloa tutkimaan uudenlaisia näkökulmia turvallisessa tilassa, jossa lämmin yhteistyö luo tilaisuuden vuorovaikutus- ja ajattelumallien havainnoinnille. Uskon, että voimme yhdessä pohtimalla ymmärtää tilannettasi, tapojasi ja tunteitasi aiempaa avarammasta perspektiivistä. Toivon, että empaattisuudelle rakentuva yhteistyömme kehittää sinua näkemään elämän uudella tavalla.

Pidän tärkeänä tehtävänäni edistää matkaasi kohti syvempää itseymmärrystä ja rohkeutta kohdata tunteita. Terapiasuhteessa olen läsnäoleva ja kannustava. Työskentelytapani on avoin, kunnioittava, tunteva ja ymmärtävä. Siinä yhdistyvät vahva tieteellinen perusta ja samalla uteliaisuus elämän olennaisimpia kysymyksiä kohtaan.

 

Työkokemus:

Työskentelen psykologina Espoon perusterveydenhuollossa. Keskityn työssäni monipuolisesti yli 18-vuotiaille suunnattuihin lyhytterapioihin.

Työskentelin 2016-2019 osasto- ja avohoidon psykologina HUS:n psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa aikuisten mielenterveyskuntoutujien parissa.

Koulutus: 

Psykologian maisteri, Turun Yliopisto, 2016

Integratiivinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus, Helsingin yliopisto, valmistuminen 2023.